Консултации по ергономия

Humanscale предоставя широк спектър консултантски услуги, насочени към подобряване ергономията на работното място. Чрез внедряването на практични решения и прости принципи на ергономията, консултациите на Humanscale могат да превърнат всяко работно място в удобно ергономично пространство. Нашият консултантски екип се състои от експерти, сертифицирани ергономисти, високообразовани в сферата на човешките фактори и ергономията. Ние предлагаме набор от услуги, включващи оценка на работното място, образователни семинари, специализирано обучение по ергономия и дори консултации по продуктов дизайн. Прилагайки науката ергономия спрямо трудовите навици и дизайна на работното място, консултациите на Humanscale могат да помогнат на всяка организация да намали рисковите фактори, като същевременно подобри здравето, комфорта и производителността на служителите.

Вижте повече за консултациите на Humanscale (PDF)

Контакт

Телефон
+359882 282663

E-mail
info@humanscale.bg

България
ул. Синанишко езеро №11,
шоурум 2

Ergonomic Consulting - Beyond Office Chairs | Humanscale
ergonomic consultant, ergonomic consultants, ergonomics consultants, ergonomics consulting, ergonomics consultant, ergonomic consulting, ergonomics, ergonomic office, reduce work stress, workplace management, ergonomic office chair, work station, computer workstation, ergonomist, certified ergonomist, ergonomic design, reduce back pain
Humanscale offers a range of consulting services aimed at improving workstation ergonomics. By implementing practical solutions and simple ergonomic principles, Humanscale Consulting can turn any work space into a comfortable ergonomic retreat.

Продукти и услуги

>   Консултации по ергономия