Кажете „Сбогом” на бъркотията от кабели

С помощта на системата за управление на кабели NeatLinks бъркотията от кабели, разклонители и баласти вече е част от миналото. NeatLinks спомага за по-добрата организация на работното пространство и вдига кабелите от пода, за да поддържа пространството под бюрото свободно и лесно за почистване.

NeatLinks Before/After

Идеални за работни бюра с прегради, зали за обучение и конференции, търговски среди, частни и публични офиси, каналите NeatLinks могат да се монтират в безброй конфигурации, за да отговорят на потребностите на всеки потребител и всяка уникална работна среда. За оптимална употреба разклонителите и баластите трябва да бъдат вмествани в каналите с голям диаметър (9.15cm) а кабелите могат да се прокарват в каналите с малък диаметър (6.6cm)


Препоръчителни конфигурации на NeatLinks за обичайни работни места  
 

NeatLinks Common Configs 1

NeatLinks Common Configs 2

Cable Management - NeatLinks Common Configurations | Humanscale
computer cord organizer, Cable Management, cable management system, cable manager, computer cable management, computer cord management, hiding computer cords, computer cord, too many computer cords, computer cord organization, computer cord concealer, computer cord hider
With the award-winning NeatLinks cable management system, the tangled clutter of cables, power strips and ballasts is a thing of the past. NeatLinks promote a more organized workspace and get wires off the floor to keep under-desk areas hazard-free and easy to clean. Ideal for cubicles, training and conference rooms, trading environments, and private and open offices, NeatLinks channels can be installed in countless configurations to accommodate each user and unique work environment.

Продукти и услуги

>  Кажете „Сбогом” на бъркотията от кабели