Да видиш светлината

Знаете ли, че осветлението консумира почти половината от енергията в търговските сгради? При такава стойност няма нищо чудно в това, че разходите за електрозахранване на една офис сграда са толкова внушителни.

Енергоспестяващото осветление предлага решение. Освен, че осигуряват отличен източник на ергономична светлина, настолните лампи могат да помогнат за намаляване на енергопотреблението и разходите за него. Така че, не само вашите служители ще могат да бъдат по-производителни при по-доброто осветление, а и вие ще можете да намалите приноса си за въглеродните емисии, като същевременно почувствате разликата там, където се усеща най-сериозно—във финансовите отчети.  
 

Енергийната ефективност

Настолните лампи на Humanscale използват само светодиодни (LED) и компактни флуоресцентни (CFL) източници на светлина, които са най-ефективни в разходно и енергийно отношение в сравнение със сравнимите крушки с нажежаема жичка. CFL консумират 25% от енергията на крушките с нажежаема жичка, а издържат до 10 пъти по-дълго, докато най-новите LED лампи консумират само 10% от споменатата енергия, а издържат до 60 пъти по-дълго от крушките с нажежаема жичка.


Осветление от един спрямо осветление от два източника

Окачените на тавана осветителни тела са един от най-големите консуматори на енергия. Разполагайки енергоспестяващите настолни лампи на всяко работно място, необходимото осветление от окачени на тавана лампи може значително да бъде намалено, което ще спести енергия и разходи за нея. Всъщност, изследвания показват, че система за осветление от два източника може да намали потреблението на енергия с цели 67%. Тези сериозни икономии на енергия могат да намалят общото потребление на енергия в цялата сграда с цели 25%. По-малкото енергия за осветление означава и по-ниски оперативни разходи, а да не забравяме и за по-малкото замърсяване, а това помага на всички ни.

Dual Source Lighting

Вижте цялата продуктова линия от енергиино ефектино настолно осветление на Humanscale

Reduced Energy Costs - Benefits of Humanscale's Energy-Efficient Task Lighting | Humanscale
energy efficient, energy efficient office, energy audit, low voltage lighting, commercial lighting, cost savings, lights, lighting, ergonomic, LED light, ergonomic light, Office Lighting, Ergonomic Office Lighting, home office lighting, fluorescent office light, eye health, dry eyes, reduce eyestrain, low voltage lighting, energy efficient light bulbs, light bulbs energy efficient
Did you know that lighting accounts for nearly half the energy used by commercial buildings? At that rate, it’s no wonder the cost of powering an office building is so staggering. Energy-efficient task lighting offers a solution. In addition to providing an excellent source of ergonomic light, task lights can help reduce energy use and costs. So not only can your employees work more productively with better light, you can shrink your carbon footprint while making a difference where it’s felt the most—on the bottom line.

Продукти и услуги

>  Seeing the Light