В зоната на чистия въздух

Clean Are ZoneСъс своята патентована технология въздухопречиствателят за личното пространство от Humanscale задава нов стандарт за пречистването на въздуха в закритите помещения. В сравнение с въздухопречиствателя за личното пространство стайните въздухопречистватели с HEPA филтри изглеждат морално остарели – той създава зона с чист въздух около потребителя, подобрявайки здравето и качеството на живота му на работното място и у дома.

Въздухопречиствателят за личното пространство прави това, което никой друг въздухопречиствател не може – създава концентриран „мехур” с чист въздух, който диша потребителят.


Максимална ефективност

Чрез пречистването на въздуха по такъв целенасочен начин, размерите на помещението вече нямат значение и не се губи енергия за пречистване на въздуха в незаетите пространства. Проектиран да работи само в присъствието на потребителя, въздухопречиствателят за личното пространство от Humanscale е 2,5 пъти по-ефективен в енергийно отношение в сравнение с изискванията на Energy Star.

Уредът консумира само 23 W и има разход за подаване на чист въздух (CADR) от 115, с което надхвърля изискванията на Energy Star с над 200%. От гледна точка на екологосъобразността въздухопречиствателят за личното пространство е единственият уред от този род, който има въздушни филтри от рециклируема хартия. Филтрите могат или да се почистят с прахосмукачка и да се използват отново, или да се рециклират с други хартиени продукти.

 

 
Максимална ефикасност

Използвайки плътно навит хартиен филтър с много по-голяма контактна площ за улавяне на частици в сравнение с тези на другите уреди от този род, въздухопречиствателят за личното пространство от Humanscale премахва над 99% от аерозолните замърсители с всякакви размери (включващи прах, дим, микроби, алергени, смог, вируси и дори летливи органични съединения, като формалдехид ), осигурявайки възможно най-чистия въздух.

Въздухопречиствателят за личното пространство може да се похвали с функциониране без създаване на течение и без генериране на озон и може да се разполага в близост и да се насочва към потребителя, за да създава зона с чист въздух без разсейване встрани. По-важното е, че потребителят диша въздух със значително намалени нива на химичните и биологичните замърсители.

Въздухопречиствателят за личното пространство осигурява чист въздух точно там, където има нужда – там, където диша самият потребител.


Не просто чист въздух—още по-чист въздух

Способността на уреда от Humanscale за пречистване на въздуха надвива решително популярните HEPA филтри, когато стане дума за микроскопичните замърсители. Само чрез патантованата му технология най-миниатюрните аерозолни частици могат да бъдат ефективно уловени.
 

AirPurifierChart

 

Humanair Red 100px Научете повече за въздухопречиствателя за личното пространство от Humanscale

 

Humanscale Personal Zone Air Purifier - Cleaning Air the Most Efficient Way Possible
air cleaners purifiers, air purifier, air purifier hepa, air purifiers, allergy air purifier, desktop air purifier, hepa air purifier, hepa air purifiers, purifier air, electronic air purifier, air purifier honeywell, air cleaner, air filter cleaner, air cleaner hepa, ZÅŒN
Research shows that most office workers spend the vast majority of their workday in one specific area. So, the Humanscale Personal Zone Air Purifier is designed to do what no other air purifier can do: create a concentrated pocket of clean air in that very spot. Through patented air cleaning technology developed in Sweden, the Personal Zone Air Purifier surrounds the user in a clean air zone that's free of more than 99% of airborne pollutants, dust, and biological contaminants.

Продукти и услуги

>  В зоната на чистия въздух