National Defense University Case Study

"Когато стане въпрос за цялостната система, Humanscale сама по себе си е класа."

- Стивън Хач, Инженерен директор

NDU търси здравословност и комфорт

Националният университет по отбраната (NDU), основният център за съвместно професионално и военно образование, беше в процес на изграждане на нова сграда за академично обучение. Задачата беше да се намерят решения за защита на здравето и безопасността на студентите и служителите на NDU. Ръководителят на проекта, Инженерният директор Стивън Хач, избра да оборудва класните стаи и административните офиси в новата сграда с висококачествени ергономични продукти. “Ние наистина искахме да използваме новото пространство по възможно най-добрия начин,” каза Хач. “Ние искахме продукти, които да са висококачествени, издръжливи и лесни за ползване, без необходимост от много поддръжка.” За да отговори на потребностите в класните стаи на NDU, Хач потърси ергономичен стол, който да може да се използва от широк спектър потребители, които непрекъснато идват и си отиват. Тъй като средната възраст на завършващите студенти в NDU е 42 години, идеалният според Хач ергономичен стол трябваше да осигури комфорт за потребители с разнообразни физически потребности и за различни периоди от време – от едночасови срещи до целодневни учебни занятия. За да оборудва офисите, задачата на Хач беше да намери ергономични работни уреди, които биха зарадвали повечето от служителите на NDU. Затова, той трябваше да определи кой е най-добрият ергономичен стол и кои са най-добрите ергономични пособия на пазара—и още по-важно: кои са най-подходящите за NDU.

Решения по индустрии

>  Case Studies

>  National Defense University Case Study