Дизайн философия

Най-добрите дизайн решения по света се основават върху предназначението и функционалността. Когато дизайнът разрешава функционален проблем по възможно най-опростения и елегантен начин, резултатите ще са обективни и неограничени във времето.

Вземете за пример чадъра, цигулката и кануто. Техните изключително изчистени и елегантни форми са резултат от дизайни въз основа на анализа на изпълняваните функции, които са издържали проверката на времето.

Безкомпромисният и ориентиран към функционалността дизайн в най-чиста форма е в сърцевината на всяко решение от Humanscale. Всеки от нашите ергономични продукти е проектиран за лесно ползване, максимален комфорт, продължителна експлоатация и минимално въздействие върху околната среда. А именно по тази причина, тези решения също така и изглеждат добре.

По-простото е по-добро.Ето защо:

Технологиите могат да превръщат простите неща в сложни или сложните неща в прости.

Ергономичните столове и други офис продукти на Humanscale решават сложни проблеми с възможно най-опростените средства. А това наистина е по-добрият вариант…

...за Потребителя

Опростените конструкции с интуитивно-разбираеми функционалности и малко на брой средства за ръчно управление са по-лесни за ползване.

...за Организацията

Лесните и удобни за ползване продукти ограничават (или елиминират) необходимостта от обучение на днешните и на бъдещите служители, което означава един процес по-малко за управление от организациите. Освен това, опростените конструкции включват по-малко компоненти, което намалява необходимостта от ремонти и текуща поддръжка.

...и за Околната среда

Конструкциите с минимален брой компоненти се нуждаят от много по-малко суровини и технологични процеси за тяхната изработка—а това означава по-малко усилия за добив на ресурси, по-малко енергия, по-малко разходи и време за доставката, по-малко отпадъци и по-лесно освобождаване от тях в хода на целия експлоатационен живот на даден продукт.ВИДЕО

Дизайн философия Video
Научете за дизайнерската философия на Humanscale

 

КОИ СМЕ НИЕ

Humanscale Brand Book

Вижте нашето позициониране, дизайн философия и отношението ни към опазването на околната среда.


Свалете файла Who We Are and What We Stand For (PDF) >

 

ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

То се постига като съвсем естествен резултат от добрия дизайн. А то на свой ред е движеща сила за развитието на дизайна на нашите продукти.
Вижте защо

Form & Function - Дизайн философия | Humanscale
contemporary design, design, design engineering, design interior, designer, designers, designs, furniture design, interior design, lighting design, modern design, room design, simple design, simple designs, simplicity, sleek, modern, new, ergonomic, ergonomics, form and function, Niels Diffrient, award-winning design, design studio, high design, chelsea condos
The best designs in the world are based purpose and function. When a design solves a functional problem as simply and elegantly as possible, the resulting form will be honest and timeless.

Форма и функция

>  Дизайн философия